Her ilde 8 kişilik idari personelimiz ve firma yetkilisi ile İzmir’de 9, Kocaeli’nde 3 firma olmak üzere toplam 12 firmada ön inceleme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Ön incelemesi geçekleştirilen bu 12 firmada toplam 2390 çalışan bulunmaktadır. Bu çalışanlara İSGAP kapsamında gerçekleştirilecek olan risk envanteri çalışmaları, fiziksel ve kimyasal ölçümler ve sağlık taramaları yapacak ekipten personelin katılımı ile ön inceleme çalışması yapılmıştır.

PAYLAŞ