16 kişilik İdari personelimiz ile, boya sektöründe iyi uygulama örneği olarak iki firmada fabrika sahası gezilerek boya üretimi ile ilgili süreçler, bu süreçlerde ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler ile ilgili pratik eğitim düzenlenmiştir.

Fotoğraflar

boyapratik1
PAYLAŞ