İSGAP Hakkında

Genel Müdürlüğümüz iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Projesi (İSGAP) kapsamında faaliyetlerin yürütüleceği sektör ili/illerinde başvuru yapan işyerleri arasından seçilmiş işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili ücretsiz destek verilmesi planlanmıştır.

Bu kapsamda;

  • Risklerin tespit edilmesi,
  • İş hijyeni fiziksel faktörlerin tespit edilmesi ve ölçümlerinin gerçekleştirilmesi,
  • İş hijyeni kimyasal faktörlerin ölçüm ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Çalışanların iş sağlığı yönünden gezici iş sağlığı tarama araçlarıyla sağlık tetkiklerinin ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Kişisel koruyucu donanımların incelenmesi
  • Bahse konu çalışmalar neticesinde elde edilen sonuçların verilerinin analizinin yapılması, sektörlerin iş sağlığı ve güvenliği yönünden değerlendirilerek, çalışma yapılan işyerleri ile ilgili sektörlerdeki işyerlerinin kullanımına yönelik afiş, broşür ve rehberlerin hazırlanması, basılıp dağıtılması,
  • Sektördeki ve çalışma yapılan işyerlerinin işverenlerine, çalışanlarına, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine, sektör ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurum ve kuruluşlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler verilmesi hizmetleri işyerlerinde Genel Müdürlüğümüz iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri tarafından ücretsiz yürütülecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Projesi (İSGAP) ile sektörlerin iş sağlığı ve güvenliği koşullarının veri analizine dayalı olarak tespit edilmesi, meslek hastalıklarının önlenmesi ve erken tespit edilmesi, sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının arttırılması, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasına katkı verilmesi amaçlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Projesi (İSGAP), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) tarafından 2016-2018 yılları arasında ülkemizde Örtü altı yetiştiriciliği Antalya ilinde, Plastik sektörü ve Boya sektörü İzmir ve Kocaeli illerinde, Seramik sektörü Kütahya ve Bilecik illerinde, Orman sektörü Bolu ve Düzce illerinde, Bankacılık sektörü ile ilgili çalışmalar (psikososyal anket uygulanması) ise Ankara ilinde faaliyet gösteren işyerlerinde gerçekleştirilecektir.

Proje kapsamında Proje içeriğinin ve ilgili sektörlerde yürütülecek faaliyetlerin tanıtılması, başvuru süreci hakkında işyerlerinin bilgilendirilmesi, işyeri başvurularının alınması amacıyla Proje kapsamı faaliyetlerinin yürütüleceği sektör ili/illerinde Aralık ayı içerisinde Tanıtım Toplantıları gerçekleştirilecektir.

Proje kapsamındaki faaliyetlerden yararlanmak isteyen işyerleri başvuru için tıklayınız.

Proje Hakkında Bilgi ve Başvuru işlemleri için:

Proje İrtibat Telefon Numarası: 0312 257 16 32
Proje İletişim e-posta: isgap@ailevecalisma.gov.tr