Kimyasal Faktörler Çalışmaları

1159

Amaç

 • Kimyasal faktörler bölümü tarafından yapılacak ölçümler yoluyla çalışanların ortam havasında soluduğu kimyasalların miktar tespiti yapılacak, sınır değerleri geçip geçmediği saptanacaktır.
 • Bu kapsamda ölçümler öncesi her iş yerinde ön inceleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.

Ön İnceleme

 • Ön inceleme iş yerinden hangi parametreden ne kadar sayıda numune alınacağına karar verilmesi için iş yeri bölümlerinin gezilerek numune alma sayısına karar verilmesidir.
 • Ön inceleme işyerinin büyüklüğü ve yapılan işin çokluğuna göre değişmekle beraber genelde bir işyeri için 1 gün sürmektedir.

Ön İncelemede İstenen Bilgiler

 • İş yeri adı ve adresi
 • Görüşülen İSG Sorumlusu
 • Toplam Çalışan Sayısı
 • İncelenen Bölümler/Aktif Çalışma Süreleri
 • Bölümde Çalışan Sayısı/Bölümde Yapılan İşler
 • İncelenen Bölümdeki Maruziyet Kaynakları

Kullanılan Cihazlar

kimyasalcihaz kimyasalcihaz2

Hava Örnekleme Pompası

Anlık Gaz Örnekleme Pompası

Analizi Yapılan Parametreler

 • Aromatik Hidrokarbonlar
 • Ağır metaller
 • İnorganik asitler
 • Amonyak
 • Silis

Aromatik Hidrokarbonlar

kim1Gaz Kromatografi Cihazında havada bulunan uçucu organik bileşiklerin (benzen, toluen vb.) analizi yapılır.

Ağır Metaller

kim2Atomik Absorpsiyon Spektrometresi havada bulunan ağır metallerin (Kurşun, Çinko, Kadmiyum, Krom, Aliminyum vb.) analizi yapılır.

İnorganik Asitler ve Amonyak

kim3

 • İyon kromotografi ile analizi yapılır.
 • HCl, HBr, HF, HNO3, H3PO4 , H2SO4, NH3 parametrelerine bakılır.

Silis

kim4

 • Tozlu ortamlarda özellikle toprakla ilgili işlerde alınan bir numunedir. Toz içindeki kuvars miktarına bakılır.
 • Foruier Transform İnfrared cihazıyla bakılmaktadır.
PAYLAŞ