Orman Sektörü

2779

Orman varlığı bakımından zengin olan Türkiye’nin ormanlık alanı 207.630 km2 dir. Bu rakam ülkemizin yüzölçümünün %26 ‘sına tekabül etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu 2014 İstatistik Yıllığı verilerine göre Ormancılık ve tomrukçuluk ile Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), saz. saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı sektörleri adı altında faaliyet gösteren 13.511 işyerinde toplam 110.054 kayıtlı çalışana istihdam imkânı sağlayan “Türkiye Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sektörü”nün büyüklüğü yaklaşık 19 milyar dolar değerindedir.

Ülkemizde her yıl ortalama 10 milyon metreküp endüstriyel odun üretimi yapılmaktadır. Orman ürünleri sanayisi; odun ve kereste üretimi, odun hammaddesini bükme, yarma, kesme, soyma, biçme, yongalama, liflendirme, yapıştırma, presleme, buharlama, kurutma, emprenye vb. işlemlerle değiştirmek suretiyle yarı mamul veya mamul üreten, ayrıca orman ağaç ve diğer bitkilerinden elde edilen ürünleri işleyerek uygun diğer sanayi dallarına hammadde üreten ve gerektiğinde birbirinin mamullerini hammadde olarak kullanabilen entegre nitelikte bir sanayi dalıdır.

Orman ürünleri sanayisi NACE Rev.2 kapsamında ele alındığında ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK ile AĞAÇ, AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI (MOBİLYA HARİÇ) ana faaliyet alanı olarak SGK tarafından tanımlanmıştır.

2014 yılı SGK istatistiklerine göre 2633 çalışan iş kazalarından etkilenmiş, sektörde 2 çalışan da ise meslek hastalığı tespit edilmiştir.

PAYLAŞ