Örtü Altı Sektörü

2798

Seracılık ve Örtüaltı üretimimizde mevcut durum

 • Türkiye’de yıllık ortalama 27 milyon ton yaş sebze üretilmektedir.
 • Toplam 6,1 milyon tonluk örtüaltı üretimimizin 5,9 milyon tonunu sebze grubu oluşturmaktadır.
 • Toplam örtüaltı varlığımız 599.000 dekar olup, bunun 317.000 da’ı (%53) yüksek sistemlerden oluşmaktadır.
 • Örtüaltı varlığı bakımından Dünyada ilk dört ülke arasında Avrupa’da ise İspanya ile ilk sırada yer almaktayız.
 • Ülkemizde son 10 yılda ortalama örtüaltı işletme büyüklüğü 2 da seviyesinden 4 da’a çıkmıştır.
 • Son yıllarda Bakanlığımızca ve ilgili diğer kurumlarca sağlanan destek, hibe ve krediler ile modern şartlarda üretim yapan örtüaltı işletmeleri hızla artmaktadır. Bunların ortalama büyüklükleri 27 da seviyelerindedir.
 • Ülkemiz örtüaltı bitkisel üretim değeri yaklaşık 10 milyar TL’dir.
 • Ülkemiz örtüaltı üretimde Antalya %51’lik payla(3.2 milyon ton) birinci sıradadır.
 • Bu ilimizi sırasıyla, Mersin %18 (1 milyon ton), Adana %11 (670 bin ton) ve Muğla %9 (527 bin ton) illeri takip etmektedir.
 • Bu 4 ildeki toplam örtü altı üretimimiz yaklaşık 5.4 milyon ton ile Ülkemiz toplam örtüaltı üretiminin yaklaşık %90’nını oluşturmaktadır.

Örtüaltı Üretim Alanları Ve Miktarları

Yıllar Üretim Alanı (bin da) Üretim Miktarı (bin ton)
Cam sera Plastik  sera Yüksek  tünel Alçak tünel Toplam  alan Cam Sera Plastik Sera Yüksek Tünel Alçak Tünel Toplam Üretim
2002 64 180 61 230 536 999 1.980 369 923 4.271
2010 81 231 81 171 563 1.345 2.895 601 910 5.750
2011 78 239 107 176 600 1.237 3.132 828 942 6.139
Değişim % 2002-2011 21 32 76 -24 12 24 58 124 2 44

Kaynak : TUİK

Örtüaltı Üretiminin Yoğun Olarak Yapıldığı İllerin Örtüaltı Alanları (2011)

İller Cam Sera

 (da)

Plastik Sera

(da)

Yüksek Tünel

(da)

Alçak Tünel

(da)

Toplam Alan (da) Alan Payı

 (%)

Antalya 64.262 127.525 21.381 7.303 220.471 36,7
Mersin 6.456 68.070 54.137 24.413 153.076 25,5
Adana 16 655 3.168 114.380 118.219 19,7
Muğla 6.709 21.062 468 3.714 31.953 5,3
Samsun 0 267 6.472 14.070 20.809 3,5
Hatay 3 787 1.767 8.601 11.158 1,9
Aydın 50 669 7.725 1.575 10.019 1,7
İzmir 197 7.859 405 51 8.512 1,4
Bilecik 0 2.054 288 0 2.342 0,4
Yalova 10 280 1.427 0 1.717 0,3
Diğer İller 487 9.314 9.994 1.541 21.336 3,6
TOPLAM 78.190 238.542 107.232 175.648 599.612 100

Kaynak : TUİK

Sera alanlarımızın

 • %95’inde sebze
 • %4’ünde meyve
 • %1’inde ise süs bitkileri yetiştirilmektedir.
ÜRÜNLER Üretim Miktarı (ton) Toplam Üretimdeki Pay (%)
Domates 3.092.083 50
Hıyar 1.003.535 16
Karpuz 722.447 12
Biber 384.661 6
Patlıcan 229.818 4
Kavun 118.833 2

Kaynak: http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Tarla-Ve-Bahce-Bitkileri/Ortu-Alti-Yetistiricilik

PAYLAŞ