İSGAP (İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Projesi) kapsamında Örtüaltı Sektörü saha çalışmaları kapsamında Antalya İli’nde 4 işyerinde Enstitümüz İş Sağlığı Bölümünce gezici iş sağlığı tarama araçlarıyla iş sağlığı gözetimi kapsamında işyeri çalışanlarına sağlık taramaları gerçekleştirilmiştir.

Çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla yürütülen sağlık çalışmaları kapsamında çalışanların mevcut sağlık durumlarının tespit edilmesi, mevcut sağlık sorunları olan çalışanların erken tespitinin sağlanması, meslek hastalıklarının önlenmesi  hedeflenmektedir.

Gezici İş Sağlığı Kalp ve Akciğer Tarama Aracı, Gezici İş Sağlığı İşitme Tarama Aracı, Gezici İş Sağlığı Tıbbi Laboratuvar Aracı ile gerçekleştirilen sağlık taramaları, Enstitümüz İş Sağlığı Bölümü’nde görevli 1 tabip, 2 hemşire, 1 odyolog, 1 biyolog,1 laborant, 1 laboratuvar teknikeri, 1 psikolog, 2 radyoloji teknisyeni, 2 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olmak üzere 12 sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleri de çalışmalara katılmıştır.

Gerçekleştirilen Sağlık Tetkikleri Türleri ve Sayıları;

Sağlık Tetkiki Türü Sayısı
İşitme testi 234
Akciğer radyografisi çekimi ve değerlendirilmesi 231

 

Solunum Fonksiyon Testi (SFT) 224
Tam İdrar Tahlili 213
Tam Kan Sayımı 226
Total Bilirubin 226
GGT 226
HbA1c 226
Direk Bilirubin 226
AST 226
ALT 226
ALP 226
Üre Azotu 226
Kreatinin 226
Ürik Asit 226
Beta-2 Mikroglobulin 226
Toplam 3.614
PAYLAŞ