İSGAP kapsamında Antalya İli’nde 8 İdari personelimiz ve firma iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimininin katılımlarıyla 16 işyerinde, İSG Risklerinin belirlenmesi, kimyasal ve fiziksel maruziyetin değerlendirilmesi ve sağlık taramaları yapılarak sektörde maruziyet sonucu oluşan sağlık etkilerinin incelenmesi amacıyla ön inceleme çalışması yapılmıştır. Yapılan ön inceleme sonucunda; maruziyetin değerlendirilmesi için yapılacak ölçümler ve sağlık taramaları vb. belirlenmiş, gerekli çalışmaların yapılması için takvim hazırlanmıştır.

PAYLAŞ