3 idari personelimiz ve firma iş güvenliği uzmanı katılımlarıyla İSGAP kapsamında Antalya İli’nde 5 işyerinde kimyasal maruziyetin değerlendirilmesi için kimyasal ölçümler gerçekleştirilmiştir.

5 işyerinde   toplam 7 noktada; aromatik hidrokarbon (benzen, toluen, etilbenzen ve ksilen), ağır metal (alüminyum, bakır, demir, mangan, çinko), inorganik asit (nitrik asit) ve amonyak olmak üzere 11 parametrede kimyasal maruziyet ölçümleri yapılmış, sonuçlar ulusal ve uluslararası sınır değerler ile karşılatırılarak değerlendirilmiş, değerlendirme sonuçları hazırlanan raporlarla firmalara sunulmuştur.

PAYLAŞ