İSGAP (İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Projesi) kapsamında Kasım ayı içerisinde 5 sektörde (Örtü Altı Yetiştiriciliği Sektörü, Plastik Ürünleri İmalatı Sektörü, Boya Üretimi Sektörü, Seramik Sektörü, Ağaç Ürünleri İmalatı  Sektörü) iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine verilmek üzere eğitimler düzenlenecektir.

Seramik Sektörü Kütahya ili İSG Profesyonelleri Eğitimi programı (13 Kasım, saat 13.30- 17.30 Grand Çınar Otel) için tıklayınız.

Seramik Sektörü Bilecik ili İSG Profesyonelleri Eğitimi programı  (15 Kasım, 13:30 17:30, Bilecik, Grand Çalı Otel) için tıklayınız.

Boya Üretimi Sektörü Kocaeli ili İSG Profesyonelleri Eğitimi programı (15 Kasım, 13:30 18:00, Kocaeli, Fesa Business Hotel) için tıklayınız.

Boya Üretimi Sektörü İzmir ili İSG Profesyonelleri Eğitimi programı (27 Kasım, 09:30 13:30 İzmir, Aksan Otel) için tıklayınız

Plastik Ürünleri İmalatı Sektörü Kocaeli ili İSG Profesyonelleri Eğitimi (14 Kasım, (saat  14.00- 17.00 Fesa Business Hotel) için tıklayınız.

Plastik Ürünleri İmalatı Sektörü İzmir ili İSG Profesyonelleri Eğitimi programı (28 Kasım, 14:00 17:00 İzmir, Aksan Otel ) hazırlık aşamasında

Örtüaltı Yetiştiriciliği Sektörü Antalya İli İşyeri Hekimleri Eğitim Programı (22 Kasım, 08:30-12:30 Antalya Club Hotel Falcon Lara) için tıklayınız.

Örtüaltı Yetiştiriciliği Sektörü  Antalya İli İş Güvenliği Uzmanları Eğitim Programı (22 Kasım, 13:30-17:30 Antalya Club Hotel Falcon Lara) için tıklayınız.

Ağaç Ürünleri İmalatı Sektörü Bolu ili İSG Profesyonelleri Eğitimi programı (27 Kasım, 09:30 12:30 Bolu, Soylu Otel” için tıklayınız

Ağaç Ürünleri İmalatı Sektörü Düzce ili İSG Profesyonelleri Eğitimi programı (26 Kasım, 14:00 17:00 Düzce, Turan Otel) için tıklayınız.

İSGAP Projesi 

Projenin Amacı: Proje kapsamında seramik, örtüaltı yetiştiriciliği, plastik imalatı üretimi, boya üretimi, ağaç ürünleri imalatı sektörlerinde ve özel banka şube çalışanlarının çalışma koşulları ve tükenmişlik sendromunun belirlenmesi amacıyla mevcut durum analizinin yapılması, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi, iş kazaları, meslek hastalıklarının önlenmesi ve erken tespit edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının arttırılması, iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulmasına katkı verilmesi amaçlanmıştır.

Proje Kapsamı Sektörler ve İlleri

1.      Örtüaltı Yetiştiriciliği Sektörü: Antalya

2.      Plastik Ürünleri İmalatı Sektörü: İzmir, Kocaeli

3.      Boya Üretimi Sektörü: İzmir, Kocaeli

4.      Seramik Sektörü: Kütahya, Bilecik

5.      Ağaç Ürünleri İmalatı Sektörü: Bolu, Düzce

6.      Bankacılık Sektörü: Ankara

Projenin Hedefleri:

•   İşyerlerinde ön inceleme, risk değerlendirmesi, iş hijyeni fiziksel faktörler ölçümleri, iş hijyeni kimyasal faktörler ölçümleri, gezici iş sağlığı tarama araçları ile çalışanlara sağlık tetkiklerinin gerçekleştirilmesi ve işyerlerinde kişisel koruyucu donanımların incelenmesini içeren saha çalışmaları gerçekleştirerek İSG yönünden mevcut durum analizinin yapılması.

•   Sektörlerde iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olan önemli risklerin tespit edilmesi. Tespit edilen risklere karşı her sektör için İSG Raporu, rehber, afiş, broşür hazırlanması, basımı ve  ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşılması.

•   İşverenlere, çalışanlara, İSG Profesyonellerine, ilgili kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına eğitimler verilmesi.

PAYLAŞ