Tanıtım toplantısına Bilecik Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü ve Müdürlük çalışanları, Bilecik SGK İl Müdürü ve Müdürlük çalışanları, Bilecik İŞKUR İl Müdürü ve Müdürlük çalışanları, Bilecik ve Bozüyük Sanayi Odası Başkanları ve çalışanları Bilecik ili seramik sektörü işverenleri, çalışanları ve İSG profesyonellerinin katılımı sağlanmıştır. Toplantı ilgi uyandırmış olup projemiz takdir ile karşılanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitü Başkanı Sn. Mahir GÜMÜŞ açılış konuşmasını yapmıştır. Ardından proje koordinatörü Dr. Bülent GEDİKLİ, İSGAP Projesi hakkında katılımcılara bilgi vermiştir. Projenin seramik sektörü ile ilgili yapılacak çalışmaları ve teknik bilgi bağlamında İSG Uzmanı Nilay GÖKKAYA AKYOL bilgilendirme sunumunu yapmıştır.

İSGAP proje çalışanları ve katılımcıların teşrifleri ile soru-cevap yöntemi şeklinde, ilgililere proje hakkında daha detaylı bilgiler sunulmuş ve sunumlar soru-cevap bölümüyle birlikte tamamlanmıştır.

PAYLAŞ