İSGAP kapsamında Kütahya İl’inde 8 idari personelimiz ve firma iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimininin katılımlarıyla 6 işyerindeki üretim alanlarında sır hazırlama, sır toplama, sırlı ürün pişirme, ürün kurutma-fırınlama, presleme, boya, baskı, dekor yapıştırma gibi bölümlerde iş hijyeni kimyasal ve fiziksel faktörler yönünden inceleme ve değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir.

Öninceleme ziyaretlerinde her birim, işletmede uygulanan prosesleri görüp, maruziyet kaynaklarını belirlemiştir. Bu kapsamda, yapılacak olan sağlık taramaları, KKD ve risk envanteri çalışmaları planlanmıştır.

Toplamda 385 adet ölçüm noktası belirlenmiş olup, bu noktalardan 243’ü fiziksel parametrelerden, 193’ü ise kimyasal parametrelerdendir.

PAYLAŞ