4 idari personelimiz ve işletmelerin iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, teknik ve/veya idari ilgili diğer personellerinin (ustabaşı, formen) katılımıyla Kütahya İli’nde ise 4 işletme ziyaret edilmiştir. Risk envanteri çalışmalarında, işletmelerin iş akış şemaları dikkate alınarak temel üretim prosesleri ile işyeri bina ve eklentileri üzerinde gözlem ve değerlendirilmelerde bulunulmuş, çalışma ekibi tarafından hem sağlık riskleri hem de güvenlik riskleri dikkate alınmıştır. Ayrıca, saha ve ofis çalışmalarında işletmelerin izni dâhilinde çalışma ekibi tarafından fotoğraf ve video çekimleri yapılmış ve değerlendirmeler sırasında önceden hazırlanmış kontrol listelerinden faydalanılmıştır.

Kontrol listeleri aracılığı ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ve İSG mevzuatı kapsamında uygulanması gereken prosedürlerin yanı sıra İSG eğitimi, iş güvenliği bilinci, işletme düzen ve temizliği, nakliye ve iç ulaşım, iş hijyeni (Fiziksel ve kimyasal faktörler), ergonomi, atık yönetimi, kapalı alanlar, elektrik güvenliği, depolama, biyolojik tehlikeler, acil durumlara hazırlık, yüksekte çalışma, makine ve iş ekipmanları, toz toplama ve havalandırma sistemleri ile kişisel koruyucu donanımların güvenli seçim ve kullanımı gibi konularda incelemelerde bulunulmuştur.

Saha çalışmaları akabinde işletmelerin görüş ve önerileri dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmış, ilgili dokümanların paylaşımı yapılmış ve İSG ile sorular cevaplanarak envanter çalışmaları tamamlanmıştır.

Fotoğraflar

web risk envanteri kütahya_bilecik3
PAYLAŞ