Tanıtım toplantısına Kütahya İli Valisi, Valilik çalışanları, Kütahya Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü ve Müdürlük çalışanları, Kütahya SGK İl Müdürü ve Müdürlük çalışanları, Kütahya İŞKUR İl Müdürü ve Müdürlük çalışanları, Kütahya Sanayi Odası Kütahya OSB Bölge Müdürleri, Kütahya ili seramik sektörü işverenleri, çalışanları ve İSG profesyonellerinin katılımı sağlanmıştır. Toplantı ilgi uyandırmış olup projemiz takdir ile karşılanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitü Başkanı Sn. Mahir GÜMÜŞ açılış konuşmasını yapmıştır. Ardından proje koordinatörü Dr. Bülent GEDİKLİ, İSGAP Projesi hakkında katılımcılara bilgi vermiştir. Projenin seramik sektörü ile ilgili yapılacak çalışmaları ve teknik bilgi İSG Uzmanı Bahar TİRYAKİ BOĞA bilgilendirme sunumunu yapmıştır.

İSGAP proje çalışanları ve katılımcıların teşrifleri ile soru-cevap yöntemi şeklinde, ilgililere proje hakkında daha detaylı bilgiler sunulmuş ve sunumlar soru-cevap bölümüyle birlikte tamamlanmıştır.

PAYLAŞ