Seramik Sektörü

14052

Seramik sektörü; seramik kaplama malzemeleri, seramik sağlık gereçleri, seramik sofra ve mutfak eşyaları, porselen sofra ve mutfak eşyaları, teknik seramikler, refrakter harç ve tuğlalar ile seramik hammaddeleri alt sektörlerinden oluşan bir sanayi dalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği’ne göre seramik sektörünün tehlike sınıfı ve NACE kodları aşağıda yer almaktadır:

NACE FAALİYET KODU NACE FAALİYET TANIMI TEHLİKE SINIFI
233101 Seramik karo ve kaldırım taşı imalatı (mozaik taşı ve mozaik küpleri dahil) (ateşe dayanıklı olanlar hariç) Çok Tehlikeli
233201 Fırınlanmış, ateşe dayanıklı olmayan kil ve topraktan baca künkleri ve başlıkları, şömine ve baca boruları, oluklar ve bağlantı parçaları ile tuğla, kiremit, karo vb. inşaat malzemeleri imalatı (seramikten oluklar, borular ve bağlantı parçaları dahil) Çok Tehlikeli
234101 Seramik veya porselenden sofra takımları (tabak, bardak, fincan, vb.) ve diğer ev ve tuvalet eşyasının imalatı (çiniden olanlar ve sıhhi ürünler hariç) Çok Tehlikeli
234102 Seramik ve porselenden heykelcik, vazo, biblo, vb. süs eşyası imalatı (oyuncaklar hariç) Çok Tehlikeli
234103 Çiniden sofra takımı, ev, tuvalet ve süs eşyası imalatı (çinicilik) (çini dekoru dahil) Çok Tehlikeli
234104 Topraktan güveç, çanak, çömlek, küp, vazo, vb. eşyalar ile topraktan heykel vb. süs ve dekoratif eşya imalatı (porselen ve çiniden olanlar ile malların ambalajlanması ve taşınması için olanlar hariç) Tehlikeli
234201 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı Çok Tehlikeli

 

234301 Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı Çok Tehlikeli
234401 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı (laboratuvar, kimyasal ve diğer teknik alanlarda kullanılan seramikten ürünler) (ateşe dayanıklı seramik ürünler hariç) Çok Tehlikeli
234901 Tarımsal amaçlı olanlar ile malların taşınması ya da ambalajlanması için kullanılan seramik ürünlerin imalatı (seramik çömlekler, kavanozlar, vb. ile yalaklar, tekneler vb.) Çok Tehlikeli
234902 Başka yerde sınıflandırılmamış yapı işlerinde kullanılmayan diğer seramik eşyaların imalatı (dekoratif amaçlı olmayan seramik saksılar dahil) Çok Tehlikeli

 

Sektörün Mevcut Durumu

Seramik sektörü, Türkiye ekonomisinde yaklaşık 26 bin doğrudan, 220 bin civarında dolaylı istihdam sağlamaktadır. Sektörde toplam tuğla ve kiremit sanayisi hariç 109 firma bulunmaktadır. Ülkemizde seramik sektörü temel olarak altı alt sektörden oluşmaktadır:

Seramik Kaplama Malzemeleri

Türk seramik kaplama malzemeleri sektörü ülkemizin önde gelen sektörlerinden birisidir. Kuruluş bakımından ağırlık, Eskişehir-Bilecik-Kütahya bölgesinde bulunmaktadır. Türkiye’de seramik kaplama malzemelerinin üretildiği iller Çanakkale, İstanbul, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, İzmir, Aydın ve Yozgat’tır. Seramik kaplama malzemeleri tesislerinin;

 • %14,61’i Çanakkale’de,
 • %49,82’i Bilecik-Eskişehir-Kütahya bölgesinde,
 • %28,61’i İzmir-Manisa-Uşak-Aydın bölgesinde,
 • % 6,96’sı Çankırı-Yozgat bölgesinde kurulmuşlardır.
Kaynak: TC Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı 2014 – 2018, Seramik Çalışma Grubu Raporu

Seramik Sağlık Gereçleri

Türkiye’de seramik sağlık gereçleri üretimi Eskişehir-Bilecik-Kütahya bölgesinde yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Tesislerin;

 • % 34’ü en yoğun olarak Bozüyük/Bilecik, Eskişehir ve Kütahya bölgesinde,
 • % 15’i Çorum – Ordu – Zonguldak bölgesinde,
 • % 14’ü İzmir – Manisa bölgesinde,
 • % 13’ü Kayseri’de,
 • % 12’si İstanbul – İzmit – Sakarya bölgesinde,
 • % 11’i Çanakkale’de,
 • % 1’i Diyarbakır’da bulunmaktadır.

Kaynak: TC Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı 2014 – 2018, Seramik Çalışma Grubu Raporu

Sofra ve Süs Eşyası

Üretimin zor ve arzın da kısıtlı olduğu sektörde yerli üreticiler, emek yoğun üretim yönteminin gerektirdiği yetkin insan gücüne sahiptir.

Kaynak: TC Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı 2014 – 2018, Seramik Çalışma Grubu Raporu

Refrakterler

Demir çelik üretim teknolojisindeki ilerleme, refrakter ürünlerin tüketimine yön vermektedir. Refrakter üreticileri, İstanbul – Gebze – Kocaeli, İzmir – Denizli, Zonguldak – Bartın, Konya, Kayseri, Ankara, Çorum olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerine dağılmış durumdadır.

Kaynak: TC Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı 2014 – 2018, Seramik Çalışma Grubu Raporu

Teknik Seramikler

Porselen izolatörler, elektro porselen malzemeler ve ileri seramik malzemelerin üretimini içeren teknik seramik sektöründe üretim yapan 7 firma bulunmaktadır. Türkiye’de daha çok elektrik iletimi ve dağıtımı amaçlı teknik seramik ürünleri üretilmektedir.

Kaynak: TC Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı 2014 – 2018, Seramik Çalışma Grubu Raporu

Tuğla ve Kiremit Sanayi

Tuğla ve kiremit sanayi, en yaygın duvar malzemesi olarak kullanılan ve inşaat sektörünü destekleyen ana alt sektörlerin önde gelenlerindendir. Türkiye’de Tuğla-Kiremit sektöründe yan unsurlarıyla birlikte 120.000 kişi istihdam edilmektedir. Tuğla-kiremit sektöründe firmalar, ülkeye dağılmış olmakla beraber, hammaddenin yoğun olduğu bölgelerde kümelenme eğilimi göstermektedir. Buna göre, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yoğun, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise daha az bulunmaktadır.

Kaynak: TC Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı 2014 – 2018, Seramik Çalışma Grubu Raporu

Seramik sektörü; sanayi katma değer açısından da ülkemizin önde gelen sektörlerindendir. Seramik sektörünün, ihracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden biri olarak, Türk ekonomisine katkısı oldukça önemlidir. 

 • Türkiye, Avrupa’nın üçüncü ve dünyanın altıncı en büyük seramik karo ihracatçısıdır.
 • Türkiye, 104 milyon m²’yi aşan ihracatı ile dünyanın dördüncü büyük ihracatçı ülkesidir.
 • Türkiye seramik kaplama malzemeleri sektöründe dünya üretiminin %3,2’sini, Avrupa üretiminin ise %11’ini karşılamakta olup dünyadaki en büyük dokuzuncu üreticidir.
 • Türkiye, 160 milyon m² düzeyindeki yurtiçi pazar büyüklüğü ile seramik karo tüketiminde dünyanın on birinci büyük pazarıdır.
 • Türkiye, 21 milyon adet üretimi ile Avrupa’nın en büyük seramik sağlık gereci üreticisi ülkesidir.
 • Türkiye, 8 milyon adet ihracatı ile Avrupa’da en fazla vitrifiye ihracatı yapan ülkedir.
 • Bugün seramik kaplama malzemesi üreten firmalar 113 ülkeye, sağlık gereci üreten firmalar 95 ülkeye ürünlerini ihraç edilmektedir.
 • Türkiye, dünya seramik sofra ve süs eşyaları ihracatından %1 paya sahip olmakla birlikte ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapmaktadır.

Kaynak: TC Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı 2014 – 2018, Seramik Çalışma Grubu Raporu

Sektörün İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

Yıl İş Kazası Geçiren Sigortalı Çalışan Sayısı Meslek Hastalığına Tutulan Sigortalı Çalışan Sayısı İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalı Çalışan Sayısı
2013

 

1366 5 5
2014

 

1906 49 10

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu

PAYLAŞ